Zadajte údaje

Tip

Kliknutím na Skontrolovať si môžete kedykoľvek pozrieť, ako vyzerá zadaný údaj v dokumente.

Údaje spoločnosti

Údaje zamestnanca

Oznámenie o skončení prac. pomeru v skúšobnej dobe

Pridané: 1. január 2021
Autor: Profesia spol. s r.o.

V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ (aj zamestnanec) skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu, dokonca aj bez jeho uvedenia. Z tohto pravidla existuje výnimka, a to v prípade, ak zamestnávateľ plánuje ukončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode alebo dojčiacou ženou.
V týchto prípadoch je zamestnávateľ povinný svoje rozhodnutie náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné. Dôvody ukončenia pracovného pomeru nesmú súvisieť s tehotenstvom alebo materstvom zamestnanca. Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť druhému účastníkovi aspoň tri dni pred dňom, keď sa má ukončiť.