Zadajte údaje

Tip

Kliknutím na Skontrolovať si môžete kedykoľvek pozrieť, ako vyzerá zadaný údaj v dokumente.

Údaje spoločnosti

Údaje zamestnanca

Oznámenie o skončení prac. pomeru v dobe určitej

Pridané: 1. január 2021
Autor: Profesia spol. s r.o.

Pracovný pomer uzatvorený na určitú dobu sa skončí jej uplynutím. Ak však zamestnanec pokračuje vo výkone práce aj po jej skončení a so zamestnávateľom sa nedohodol inak, platí, že sa tento pracovný pomer zmení na pracovný pomer uzatvorený na neurčitý čas.
Ak nemáte záujem so zamestnancom ďalej spolupracovať, je potrebné mu túto skutočnosť oznámiť písomne.