Zadajte údaje

Tip

Kliknutím na Skontrolovať si môžete kedykoľvek pozrieť, ako vyzerá zadaný údaj v zmluve.

Údaje spoločnosti

Údaje zamestnanca

Potvrdenie o rozhodnutí zamestnávateľa o pokračovaní vo výkone práce na pracovisku

Pridané: 14. január 2021
Autor: Profesia spol. s r.o.
Popis:

Podľa Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 808/2020 zo dňa 31. decembra 2020 sa zákaz vychádzania nevzťahuje na cestu do a zo zamestnania zamestnancov, ktorí nemôžu vzhľadom na povahu práce podľa rozhodnutia zamestnávateľa vykonávať prácu formou home office. Pre potvrdenie rozhodnutia zamestnávateľa o tejto výnimke môžete používať nasledujúce tlačivo.