Zadajte údaje

Tip

Kliknutím na Skontrolovať si môžete kedykoľvek pozrieť, ako vyzerá zadaný údaj v dokumente.

Údaje spoločnosti

Údaje zamestnanca

Dohoda o rozviazaní pracovného vzťahu založeného dohodou o vykonaní práce

Pridané: 19. máj 2022
Autor: Profesia spol. s r.o.

Dohodu o vykonaní práce a je možné skončiť jednostrannou výpoveďou, okamžitým skončením dohody alebo dohodou zamestnanca a zamestnávateľa.