Zadajte údaje

Tip

Kliknutím na Skontrolovať si môžete kedykoľvek pozrieť, ako vyzerá zadaný údaj v dokumente.

Údaje spoločnosti

Údaje poskytovateľa

Zmluva o poskytovaní služieb

Pridané: 16. apríl 2021
Autor: Profesia spol. s r.o.

Veľmi často sme svedkami situácie, keď malí podnikatelia (obchodné spoločnosti alebo živnostníci) ponúkajú svoje služby obmedzenému počtu svojich klientov. V tomto prípade sú podmienky poskytovania služieb veľmi blízko k takým, na základe ktorých zamestnanci vykonávajú svoju prácu pre zamestnávateľa. Avšak treba si uvedomiť,že nemôže ísť o tzv. závislú prácudefinovanú v Zákonníku práce*.

Pre tento prípad sme vytvorili vzor zmluvy –Zmluva o poskytovaní služieb - ktorá na jednej strane predpokladá, že poskytovateľ služby časť svojej práce vykonáva priamo v priestoroch objednávateľa, avšak stále nie v takom rozsahu a intenzite, aby sme hovorili o výkone práce v pracovnom pomere. Z tohto dôvodu zmluva myslí na podmienky spracúvania osobných údajov, výsledok duševnej činnosti (autorské práva), podmienky používania priestorov a zariadení objednávateľa.

*Podľa § 1 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, závislá práce je práca vykonávaná vo vzťahu nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca, osobne zamestnancom pre zamestnávateľa, podľa pokynov zamestnávateľa, v jeho mene, v pracovnom čase určenom zamestnávateľom. Závislá práca môže byť vykonávaná výlučne v pracovnom pomere.