Zadajte údaje

Tip

Kliknutím na Skontrolovať si môžete kedykoľvek pozrieť, ako vyzerá zadaný údaj v dokumente.

Údaje spoločnosti

Údaje zamestnanca

Výpoveď z dôvodu že sa zamestnávateľ premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou

Pridané: 1. január 2021
Autor: Profesia spol. s r.o.

Výpoveď z dôvodu že sa zamestnávateľ premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce
Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ktoré sú taxatívne zakotvené § 63 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.
Dôvod výpovede je zamestnávateľ vždy povinný opísať a špecifikovať, a tento dôvod musí byť v čase dávania výpovede existujúci.
Medzi dôvody výpovede zo strany zamestnávateľa zaraďujeme aj tzv. organizačné dôvody. V tomto prípade ide o situáciu, keď sa zamestnávateľ premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce.