Zadajte údaje

Tip

Kliknutím na Skontrolovať si môžete kedykoľvek pozrieť, ako vyzerá zadaný údaj v dokumente.

Údaje spoločnosti

Údaje zamestnanca

Upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny

Pridané: 1. január 2021
Autor: Profesia spol. s r.o.

Zamestnávateľ je oprávnený dať svojmu zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ktoré sú taxatívne zakotvené v zákone. Zamestnávateľ v súlade podľa § 63 ods. 1 písm. e) zákona č. 311/2001 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov je oprávnený skončiť pracovný pomer so zamestnanom aj za menej závažné porušenie pracovnej disciplíny. Pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny možno dať zamestnancovi výpoveď iba vtedy, ak bol v posledných 6 mesiacoch v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne upozornený na možnosť výpovede.

Dôležité
Do vzorovej šablóny sme uviedli príklady porušenia pracovnej disciplíny. Pred odoslaním upozornenia zamestnancovi preto nezabudnite upraviť hotový dokument vo vašom počítači.