Zadajte údaje

Tip

Kliknutím na Skontrolovať si môžete kedykoľvek pozrieť, ako vyzerá zadaný údaj v dokumente.

Údaje spoločnosti

Údaje zamestnanca

Rozhodnutie zamestnávateľa o pokračovaní vo výkone práce na pracovisku

Pridané: 22. apríl 2021
Autor: Profesia spol. s r.o.

Podľa Uznesenia vlády Slovenskej republiky sa zákaz vychádzania nevzťahuje na cestu do a zo zamestnania zamestnancov, ktorí nemôžu vzhľadom na povahu práce podľa rozhodnutia zamestnávateľa vykonávať prácu formou home office.
Samotné uznesenie síce nedefinuje formu predmetného rozhodnutia, ale pre právnu istotu odporúčame zamestnávateľom, aby dané rozhodnutie vydali v písomnej forme.