Zadajte údaje

Tip

Kliknutím na Skontrolovať si môžete kedykoľvek pozrieť, ako vyzerá zadaný údaj v dokumente.

Údaje spoločnosti

Údaje zamestnanca

Údaje na vyplnenie

Rozhodnutie zamestnávateľa o organizačnej zmene COVID 19

Pridané: 1. január 2021
Autor: Profesia spol. s r.o.

Zamestnávateľ je oprávnený dať svojmu zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ktoré sú taxatívne zakotvené v zákone, pričom výpovedný dôvod musí zamestnávateľ skutkovo opísať, špecifikovať.
Častým dôvodom výpovede zo strany zamestnávateľa sú tzv. organizačné zmeny. Organizačné zmeny musia existovať už v čase dávania výpovede, preto je potrebné, aby o nich bolo rozhodnuté zo strany zamestnávateľa ešte predtým. Toto rozhodnutie je “prvým krokom” k tomu, aby bola výpoveď (zo strany zamestnávateľa) z organizačných dôvodov naozaj platná.