Zadajte údaje

Tip

Kliknutím na Skontrolovať si môžete kedykoľvek pozrieť, ako vyzerá zadaný údaj v dokumente.

Údaje zamestnanca

Údaje spoločnosti

Rozhodnutie zamestnanca o výbere spôsobu zabezpečenia stravovania

Pridané: 3. marec 2021
Autor: Profesia spol. s r.o.

Zamestnávateľ, ktorý nezabezpečuje stravovanie vo vlastnom alebo inom stravovacom zariadení, je povinný umožniť zamestnancom výber medzi zabezpečením stravovania formou stravovacej poukážky alebo poskytnutím finančného príspevku na stravovanie. Zamestnanec je svojím výberom viazaný počas 12 mesiacov.

Poznámka: Ak zamestnávateľ od 1. marca 2021 do 31. decembra 2021 uzatvoril zmluvu o zabezpečení stravovacích poukážok s právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, môže si ponechať aktuálne riešenie až do skončenia účinnosti tejto zmluvy, najdlhšie však do 31. decembra 2021.